skupina KLOBŮČEK

Nejmladší děti 3–5 let, které chodí do Rosénky prvním rokem. Náplní zkoušek jsou nejjednodušší říkadla, rozpočítávadla, písničky a především hry. Děti se učí hru na honěnou, napodobovat pohyb zvířátek, rozvíjí se rytmické cítění a muzikálnost,  pohyb po prostoru – nejsou zatěžovány žádným nácvikem tanečních  kroků.

ceny kurzovného: 1.800,-/1.600,-

vedoucí skupiny: Zuzana Cílová
korepetitor: Filip Cíl
nácvik: pondělí 15:00–15:45