skupina FĚRTŮŠEK

Děti ve věku 6–8 let. Náplní zkoušek jsou lidové písničky s dětskou tematikou, rozpočítávala, říkadla, hry, frázování a vytleskávání jednoduchých rytmů, základní taneční kroky, děti se začínají učit tanec ve dvojici. Zvládají už samy utvořit kruh, půlkruh a řadu.

ceny kurzovného: 2.000,-/1.800,-

vedoucí skupiny: Zuzana Cílová
korepetitor: Marie Nováková
nácvik: středa 17:00–18:00

Repertoár:

Had leze z ďúry
Kačenky
Nepojedem na robotu
Hra na školu