skupina HAJDALÁCI

Skupina tanečníků ve věku 14–27 let, z nichž většina chodí do souboru od dětství. Svůj repertoár skupina čerpá z oblastí Uherskohradišťska, Uherskoostrožska, Uherskobrodska a Moravských Kopanic, okrajově také z Valašska, Luhačovského Zálesí a na svém repertoáru mají i tance olašských Romů. Pro Hajdaláky je typický výrazný herecký projev a velmi spontánní taneční výraz, který jim umožňuje interpretovat i náměty humorné. Ve svých choreografiích se  snaží o zachovávání regionální čistoty zpracovávané oblasti, ale na svém repertoáru mají i choreografie s různou mírou stylizace a využitím divadelních prvků. Hajdaláci se již několikrát prezentovali v ČT, účinkují na domácích i zahraničních festivalech, v celosouborových programech Rosénky i ve svých profilových pořadech v Dejvickém divadle, pořádají výchovné koncerty pro žáky ZŠ. Jsou také častými hosty ostatních folklorních souborů. Skupina vystupuje s hudebním doprovodem cimbálové muziky Cimbaba.

ceny kurzovného: 2.700,-/2.500,-

 

Úspěchy a ocenění z posledních let:
* užší nominace na cenu FOSKAR za choreografii „Andělové o vánocách“ – 2011        
* laureát soutěže tanečních sólistů Šaffova ostroha (SR) – F. Cíl a A. Marková – 2011                    
* vítěz ankety o nejsympatičtější soubor – Středočeský FF Tuchlovická pouť – 2012          
* laureát mezinárodního soutěžního folklorního festivalu „Akademická Nitra“ – 2012
* 1. cena pro nejoblíbenější soubor MFF Červený Kostelec – 2013
* cena Petra Homolky pro nejlepšího tanečníka „Šaffova ostroha“  F. Cíl – 2014
* zlaté pásmo na soutěži  sólistů  „Šaffova ostroha“  F. Cíl – 2014

vedoucí skupiny: Zuzana Cílová
choreografie: Zuzana Cílová, asistent Filip Cíl
nácvik: úterý a čtvrtek 18:45–21:30

Repertoár:

Po valašsky
Včera, dnes a zítra
Na besedě v Nivnici
Z druhé strany Karpat
Hojačky
Na hrozenskú notu
Sedlcké z Korytné a Dolního Němčí
Nesem, nesem metličky
Paste sa, ovečky
Palicový
Proč ty nám, šenkéřko, nenaléváš?
A tož jakú? (hry)
Andělové o vánocách
Mira Romňa
Čert a Kača
Rychlý převlek
Vařit, lebo pálit?
Už sme všecko požali
Tož, poletíme!
Namlúvání na Zálesí
Duj Romale
V tej našej kuchyni
Sú mlynáři dobří chlapi
Ko-ko-dák
Čardáš z Parchovan
Prečo ste ma zverbovali