skupina KLOBÚČEK

Nejmladší děti 3–5 let, které chodí do Rosénky prvním rokem. Náplní zkoušek jsou nejjednodušší říkadla, rozpočítávadla, písničky a především hry. Děti se učí hru na honěnou, napodobovat pohyb zvířátek, rozvíjí se rytmické cítění a muzikálnost,  pohyb po prostoru – nejsou zatěžovány žádným nácvikem tanečních  kroků.

ceny kurzovného: 2.000,-/1.800,-

vedoucí skupiny: Zuzana Cílová
korepetitor: Marie Nováková
nácvik: Středa 14:45 - 15:30