skupina KOŠULENKA

Děti 6–9 let. Skupinu tvoří děti, které přes svůj nízký věk už mají větší zkušenosti, zvládají složitější choreografické celky a mají už zažitější dolňácký dialekt. Většina chodí do souboru čtyři a více let a prošla celou počáteční průpravou v jiných skupinách, takže nyní již procvičují tanec ve dvojicích, mají zvládnuty základní taneční kroky a při zkouškách se zdokonaluje taneční technika. Děti jsou vedeny k jevištnímu projevu a mají už výrazný herecký projev. Důraz je kladen na bezprostřednost a spontánnost při tanci i hrách. Košulenka už má kromě vystupování v pořadech Rosénky zkušenost s účinkováním na Středočeském folklorním festivalu „Tuchlovická pouť“. V roce 2015 se zúčastnila postupové přehlídky dětských folklorních souborů Středočeského kraje a byla vybrána jako reprezentant Středočeského kraje na celostátní přehlídku do Jihlavy. V konkurenci třinácti nejlepších souborů z celé ČR byla Košulenka mezi pěti oceněnými soubory a s choreografií „Na hastrmana“ získala cenu Za ucelenou jevištní kompozici. Děti z Košulenky také účinkovaly se svými choreografiemi v ČT v rámci Studia Kamarád.

ceny kurzovného: 2.400,-/2.200,-

 

vedoucí skupiny: Zuzana Cílová
korepetitor: Filip Cíl
nácvik: úterý a čtvrtek 15:15–16:45

Repertoár:

Lašťověnko, leť
Na zajíce
Vy nevíte jak?
Před naším je mostek
U potoka u voděnky
Na hastrmana
Na lúce
Čas radosti, veselosti